Denna webbplats vänder sig till läkare

Neuroradiologi

Neuroradiologi, Uppsala universitet. 

Målgrupp: ST-läkare i bild- och funktionsmedicin/radiologi. ST-läkare och färdiga specialister i neurokirurgi, neurologi, och klinisk neurofysiologi är också välkomna. Specialister i radiologi som vill fräscha upp sina kunskaper i neuroradiologi bör ha nytta av kursen samt även röntgensjuksköterskor som arbetar med neuroradiologiska undersökningar. 

Fullständiga kursprogram publiceras kontinuerligt fr o m mars/april 2016 . Anmälan kan göras fram till ca två veckor före respektive kursstart. Anmälan görs via www.uppdragsutbildning.uu.se