Denna webbplats vänder sig till läkare

Nordic nutrition recommendations 5th ed

Nordic nutrition recommendations 5th ed: international and national perspectives, symposium den 25 november, kl 08.30–16.30, Beijersalen, Kungl Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Föreläsare: Rachel Thompson, Ambroise Martin, Barbara E Millen, Berthold V Koletzko, Wulf Becker, Anna Jansson, Agneta Andersson och Lena Björck

För ytterligare information, program och anmälan, se http://kva.se/NNR

Sista anmälningsdag är den 18 november