Denna webbplats vänder sig till läkare

Nordisk kongress med röntgenveckan 2015,

Nordisk kongress med röntgenveckan 2015, 8–11 september, Malmö Arena

Programmet fokuseras på en radiologi som anpassas till den enskilde vårdtagaren, »personalised imaging«

Många kurser erbjuds också, både tvärprofessionellt och för ST-läkare

För ytterligare information och anmälan, se http://www.rontgenveckan.se

Lägre kongressavgift fram till 1 juni