Denna webbplats vänder sig till läkare

Nordisk kurs i avancerad smärtlindring

Nordisk kurs i avancerad smärtlindring

Välkomna att ansöka till »8th Nordic Diploma Course in Advanced Pain Medicine 2016-2018« – en nordisk kurs i avancerad smärtlindring arrangerad av The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI)

Målgrupp: Anestesiologer och läkare från andra specialiteter som vill nå specialistkompetens I smärtlindring.

Kursen är två-årig, och omfattar fem tredagarskurser i de nordiska länderna. Klinisk tjänstgöring och ett projektarbete ingår. Kursen arrangeras nu för åttonde gången.

Sista ansökningsdag 17 april 2016.  Kursstart 14 november 2016.

För mer information se SSAI:s hemsida www.ssai.info/education/pain-education, eller kontakta torsten.gordh@akademiska.se