Denna webbplats vänder sig till läkare

Nordisk kurs i avancerad smärtlindring

Välkomna att ansöka till »9th Nordic Diploma Course in Advanced Pain Medicine 2018-2020«, en nordisk kurs i avancerad smärtlindring arrangerad av The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI).

Målgrupp: Anestesiologer och läkare från andra specialiteter som vill nå specialistkompetens I smärtlindring.

Kursen är två-årig, och omfattar fem tredagars-kurser i de nordiska länderna. Klinisk tjänstgöring och ett projektarbete ingår. Kursen arrangeras nu för nionde gången.

Sista ansökningsdag 13 april 2018.  Kursstart 5 november 2018 i Uppsala.

För mer information se SSAI:s hemsida  www.ssai.info/education/pain-education,

eller kontakta torsten.gordh@akademiska.se.