Denna webbplats vänder sig till läkare

Nordiska RETTS Mötet 2017 i Göteborg

Föreläsningar och workshop inom akutsjukvård. Personal inom akutsjukvård, ambulanssjukvård och Närsjuk-/Primär-vård är inbjudna att anmäla sig.

Datum: 18-19 oktober 2017. 

Plats: Wallenbergs Konferens Centrum, Medicinaregatan 20A, Göteborg.

Anmälan: predicare.se/anvandare/

För hotellbokning se hemsidan.