Denna webbplats vänder sig till läkare

Norsk psykosvård i världsklass

The International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis anordnar höstmöte i Stockholm.

  • Tid: 12 november kl 09.30.
  • Plats: ABF-huset, Sveavägen, Stockholm.

Vad kan vi i Sverige lära av de norska nationella riktlinjerna för utredning, behandling och uppföljning av psykosproblematik?

Vad kan vi lära av världsledande studier av psykosvård, till exempel TIPS-projektet i Stavanger?

En översikt av modern psykosforskning/psykosförståelse.

Föredragshållare: Jan Olav Johannessen, professor psykiatri.

Mer information, program och anmälan, se www.isps.org