Northern European Conference on Travel Medicine

Northern European Conference on Travel Medicine, NECTM8, äger rum i Rotterdam, Nederländerna, 3-5 Juni 2020.
https://nectm8.com/
Medlemmar i Svensk förening för resemedicin (SFR) www.sefr.se har en mycket förmånlig rabatt på konferensavgiften då SFR är en av 12 organisatörer av mötet.