Denna webbplats vänder sig till läkare

Nuläget: psykisk ohälsa, etik och goda exempel

Datum: 2021-01-26

Tid: 09.30-10:30

Plats: Webbinarium

Arrangörer: Statens medicinsk-etiska råd i samarbete med Funktionsrätt Sverige

En första och andra våg av pandemin har nu svept över Sverige. Cronapandemin har haft en negativ effekt på människors psykiska mående och personer med funktionsnedsättning har drabbats särskilt hårt. Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund har rapporterat om en ökad oro för dessa grupper och även internationella studier påvisar en ökad psykisk ohälsa till följd av pandemin. Vad görs nu för att nå berörda grupper? Vilka insatser behövs och vad kan göras bättre? Vilka etiska problem är centrala?

Program och anmälan. https://smer.se/calendar/nulaget-psykisk-ohalsa-etik-och-goda-exempel/