Denna webbplats vänder sig till läkare

Ny generation av implantat och proteser med additiv tillverkning

Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för biomaterialvetenskap
  • Tid och plats: 16 mars kl 18:00, fysiskt möte och Zoom-möte, hybridmöte
  • Program:

18:00–18:05 Kort introduktion till additiv tillverkning av metaller och dess fördelar, Peter Thomsen, professor, Anders Palmquist, professor

18:05–18:20 Tidigare och nuvarande forskning inom additiv tillverkning vid avdelningen för biomaterialvetenskap, Anders Palmquist, professor

18:20–18:35 Review of clinical applications of metal AM, Martina Jolic, Phd student

18:35 –18:50 Combination of metal AM and ceramics promotes bone healing, Furqan Ali Shah, docent

18:50–19:05 Magnesium as a resorbable biomaterial, Heithem Ben Amara, PhD student

19:05 –19:15 Sammanfattning och frågor

Föredraget hålls mestadels på engelska.

Aktuell Zoom-länk för mötet mailas ut den 14 mars.