Denna webbplats vänder sig till läkare

Ny kurs: Allvarliga akuta infektioner

Ny kurs: Allvarliga akuta infektioner, Uppsala universitet 

Akuta allvarliga och livshotande infektioner handläggs primärt i de flesta fall av andra läkare än infektionsspecialister. Korrekt initial handläggning är av största betydelse för utfallet. 

Målgrupp: Kursen riktar sig mot läkare under specialistutbildning som i sin framtida roll kommer att möta dessa patienter, i första hand ST-läkare inom infektionsmedicin, internmedicin, anestesi/intensivvård och kirurgi. Kursen kan även vara lämplig som uppdatering för färdiga specialister. 

Fullständiga kursprogram publiceras kontinuerligt fr o m mars/april 2016 . Anmälan kan göras fram till ca två veckor före respektive kursstart. Anmälan görs via www.uppdragsutbildning.uu.se