Denna webbplats vänder sig till läkare

Ny kurs: MR vid planering av strålterapi

Ny kurs: MR vid planering av strålterapi, Uppsala universitet.

Magnetresonanstomografi (MR) används i allt större omfattning för att avgränsa tumörer och riskorgan vid dosplanering inför strålbehandling. Det finns därmed ett stort behov av ökad kunskap om MR som metod, om MR-säkerhet samt om bedömning av MR-bilder. 

Målgrupp: Kursen vänder sig främst till onkologer och sjukhusfysiker men även radiologer och dosplanerare är välkomma. 

Fullständiga kursprogram publiceras kontinuerligt fr o m mars/april 2016 . Anmälan kan göras fram till ca två veckor före respektive kursstart. Anmälan görs via www.uppdragsutbildning.uu.se