Denna webbplats vänder sig till läkare

Nya förbättringar av terapi för viral hepatit?

Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap

  • Tid: 31 maj kl 18:00 (hybridmöte).
  • Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Våravslutning!

Som inbjuden Martin Odin-föreläsare talar Martin Lagging, professor, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Samkväm-middag, huvudrätt, efterrätt, öl/vin/vatten/kaffe 250 kr, betalas med kort på plats. Föranmälan nödvändig, senast 29 maj.

Om du vill vara med på det fysiska mötet och säkra en plats till middagen föranmäl dig gärna till info@goteborgslakaresallskap.se