Denna webbplats vänder sig till läkare

Nya nationella riktlinjer för vård av astma och KOL

Nya nationella riktlinjer för vård av astma och KOL, regionalt seminarium tisdagen den 3 mars, kl 09.00–16.30, Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Remissversionen av de nya riktlinjerna publicerades hösten 2014 (http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-11-18)

Moderator: Thure Björck

Program

• Socialstyrelsen presenterar remissversionen av nya riktlinjer för astma och KOL

• Regionala projektgruppen presenterar analys av konsekvenser för införande 

• Delseminarier om KOL/astma barn/astma vuxna

• Sammanfattning från delseminarier i helgrupp

• Dialog om viktiga frågor med Socialstyrelsens representanter

• Sammanfattning och reflektioner – vad händer sedan?

Anmälan görs senast den 16 februari per e-post: inger.dahlbom@sll.se