Denna webbplats vänder sig till läkare

Nyföddhetsscreening i Sverige 50 år

Nyföddhetsscreening i Sverige 50 år, heldagssymposium måndagen den 21 september, Aula Medica, Karolinska institutet, i arrangemang av Screeninglaboratoriet vid Centrum för medfödda metabola sjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Symposiet vänder sig till allmänheten, medicinska professionen och övriga intresserade

För program, vägbeskrivning och anmälningsformulär, se http://karolinska.se/cmms/screening50ar

Sista anmälningsdag är den 14 september. Deltagandet är kostnadsfritt