Denna webbplats vänder sig till läkare

Nyheter om behandling av kronisk njursjukdom

Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap

  • Tid och plats: 2 februari 2022 kl. 18.00 (endast Zoom-möte)
  • Föredragshållare: Per Dahlberg, NÄL, och Ylva Östlund, SU

Zoom-länk till mötet mailas ut den 31 januari.