Denna webbplats vänder sig till läkare

Ögonsjukdomar drabbar unga som gamla – hur kan kvalitetsregister hjälpa oss att göra rätt?

Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap den 23 mars kl. 18:00 (fysiskt möte och Zoom-möte, hybridmöte)

Program:

SWEDROP, ett synräddande register för dom allra minsta – Ann Hellström
Barnkataraktregistret PECARE, impact på ögonsjukvården – Gunilla Magnusson
Barnkataraktregistret PECARE, utvecklar vården tillsammans med föräldrarna – Jenny Gillen
Utfall, jämlikhet och vetenskap. Vuxenkataraktregistret firar 30 år – Madeleine Zetterberg

Aktuell Zoom-länk för mötet mailas ut den 21 mars
Om du vill vara med på det fysiska mötet och middagen föranmäl dig på: info@goteborgslakaresallskap.se
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3