Denna webbplats vänder sig till läkare

Om binjurarna – Onsdagsmöte i Göteborgs Läkaresällskap

Onsdagsmöte i Göteborgs Läkaresällskap – temadagar:

»Binjurar –- livsviktiga hormon där för mycket och för lite skämmer allt!«. Föredragshållare: Bo Wängberg, Avdelningen för endokrinologi; Oskar Ragnarsson, Sektionen för endokrinologi.

Datum: Onsdagen den 14 november kl 18.00.

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

För att vara säker på en plats till middagen föranmäl dig gärna info@goteborgslakaresallskap.se