Denna webbplats vänder sig till läkare

Om gastroenterology – Onsdagsmöte i Göteborgs läkaresällskap

 

»En odyssé längs vår mag-tarm-kanal«. Onsdagsmöte i Göteborgs läkaresällskap på temat gastroenterologi: 

Datum: onsdagen den 10 oktober kl 18.00.

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Program: »Nya nationella riktlinjer för handläggning av dyspepsi. Helicobacter Pylori och magsår«. Magnus Simrén; »Spännande nyheter och möjligheter inom gastrointestinal endoskopi«. Per Hedenström; »Behandling av patienter med långvarig buksmärta«. Hans Törnblom.

 För att vara säker på en plats till middagen föranmäl dig gärna info@goteborgslakaresallskap.se