Om medicinhistoriska profiler

Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet. Föreläsning den 22 februari 2016 kl 19.00 i sal F1, Blocket, Universitetssjukhuset, Lund.  Annika Berg: Signe och Axel Höjer. Två profiler i folkhälsans tjänst.