Denna webbplats vänder sig till läkare

Om rättsmedicin – Onsdagsmöte i Göteborgs läkaresällskap

Onsdagsmöte i Göteborgs Läkaresällskap på temat rättsmedicin/Forensic medicine. Moderator: Tomas Bergström, Göteborg

Datum: Onsdagen den 17 oktober kl 18.00.

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3 

Program: »Rättsmedicinska bedömningar – möjligheter och utmaningar«. Peter Krantz, universitetslektor, Rättsmedicin, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet; »DNA-forensik – möjligheter och begränsningar«. Henric Bergman, forensiker, Nationellt foreniskt centrum (NFC), Linköping.

För att vara säker på en plats till middagen föranmäl dig gärna via info@goteborgslakaresallskap.se.