Denna webbplats vänder sig till läkare

Om smittskydd i Göteborgs läkaresällskap

Onsdagsmötet i Göteborgs läkaresällskap handlar om smittskydd: »Om globala och regionala smittskyddsutmaningar«.

Tid: Onsdagen den 23 oktober kl 18.00.

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

»Internationella hot mot människors hälsa – vilken beredskap har vi i Västra Götaland?« Moderator Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare och verksamhetschef för Smittskydd Västra Götaland.

»Hepatit C – möjlig att eliminera?« Birgitta Arnholm, bitr smittskyddsläkare.

»Aktuellt från smittskydd – övervakning och utbrottshantering« Leif Dotevall, bitr smittskyddsläkare.

Samkväm, middag 200 kr, för att vara säker på en plats till middagen föranmäl dig gärna

info@goteborgslakaresallskap.se.