Denna webbplats vänder sig till läkare

Online-utbildning i försäkringsmedicin för ST-läkare

Som komplement till grundläggande kliniskt inriktade utbildningsinsatser under AT/ST erbjuder SKL i december 2018 två interaktiva online-utbildningar i försäkringsmedicin för ST-läkare. Utbildningarna är utformade som handledning, och innehållet utgår från deltagarnas behov och de problem de som ST-läkare möter i patientarbetet.

»Rörelseorganens sjukdomar«

Datum: Torsdagen 13 december, kl 13.00–15.00.

Målgrupp: ST-läkare inom allmänmedicin, psykiatri, rehabilitering eller neurologi.

Kursledare: Britt Arrelöv, leg. läkare, sakkunnig i försäkringsmedicin inom Stockholms läns landsting och SKL samt vetenskapligt råd i försäkringsmedicin på Socialstyrelsen.

Kursen är kostnadsfri.

Läs mer och anmäl dig här senast den 16 november!