Denna webbplats vänder sig till läkare

Onsdagsmöte Göteborgs läkareförening

  • Tid och plats: 26 oktober kl 18:00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg och Zoom

Moderator: Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg
Hur har andra smittsamma sjukdomar påverkats av covid-19? Nytt från smittskyddsfronten – bitr smittskyddsläkare Leif Dotevall
Är vaccinationer lösningen på covid-19-pandemin? – bitr smittskyddsläkare Peter Ulleryd
Diskussion och frågor – smittskyddsläkare Thomas Wahlberg

Aktuell Zoom-länk för mötet mailas ut den 24 oktober.

Samkväm-middag, huvudrätt, efterrätt, öl/vin/vatten/kaffe 250 kr, betalas med kort på plats.

Om Du vill vara med på det fysiska mötet och säkra en plats till middagen föranmäl dig gärna till info@goteborgslakaresallskap.se