Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap

Transplantationscentrum SU: »Från kirurgiska cirkuskonster till rutinsjukvård« Föredragshållare: Per Lindnér och Markus Gäbel.

Tid: onsdagen 3 oktober, kl 18.00.

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Föranmälan för säker plats till middagen via info@goteborgslakaresallskap.se