Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap

»Thoraxkirurgi 2018: Möjligheter och utmaningar« Moderatorer: Anders Jeppsson och Jakob Gäbel.

Tid: onsdagen 26 september, kl 18.00.

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Föranmälan för säker plats till middagen via info@goteborgslakaresallskap.se