Denna webbplats vänder sig till läkare

Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap

  • Tid: 4 oktober kl 18.00.
  • Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg samt Zoom.

Program: Antibiotikaresistens – en pågående pandemi som är här för att stanna. 

Malin Grape, med dr, ambassadör antimikrobiell resistens, Socialdepartementet, Enheten för EU- och internationell samordning

Christina Åhrén adj prof, institutionen för biomedicin, avd infektionssjukdomar samt CARe (Centrum för antibiotikaresistensforskning), GU, ordförande Strama (Samverkan mot anbitiotikaresistens), VG, koncernkontoret, VGR

Middag, huvudrätt, efterrätt, öl/vin/vatten/kaffe 250 kronor, betalas med kort på plats.

Om du vill vara med på det fysiska mötet och säkra en plats till middagen föranmäl dig gärna till info@goteborgslakaresallskap.se