Denna webbplats vänder sig till läkare

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap

Tid: 24 november kl 18.00.

Plats: Zoom-möte.

»Årets Nobelpristagare«

Medicinpriset – presentation av Line Löken, fysiologen.

Kemipriset – presentation av Claes Gustafsson, medicinsk kemi.

Fysikpriset – presentation av Bernhard Mehlig, institutionen för fysik.

Litterturpriset – presentation av Helena W Hansson, översättare.

  • Aktuell Zoom-länk mailas ut den 22 november.