Denna webbplats vänder sig till läkare

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap

Tid: 1 december kl 18.00.

Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum och Zoom-möte.

Pehr Dubb-föreläsning: Anders Tegnell, stadsepidemidolog, Folkhälsomyndigheten, talar över ämnet »covid-19-pandemin – rollen som läkare på en myndighet«. Efter föreläsningen inbjuder GLS till sedvanligt julbord.

  • Vill du vara med i hörsal Arvid Carlsson, mejla till kansliet, info@goteborgslakaresallskap.se och anmäl dig. Du får då besked om det finns plats.
  • Vill du vara med på julbordet, mejla till kansliet, info@goteborgslakaresallskap.se och anmäl dig. Betala sedan in 200 kr till bankgiro 500-9576 när du fått svar om att det finns plats. Anmälan avseende julbordet senast den 26 november.

För de som enbart ska vara med på Zoom-mötet kommer aktuell Zoom-länk att mailas ut till alla medlemmar den 29 november.