Denna webbplats vänder sig till läkare

Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap

Neurorehab

 • Datum: 14 september kl 18:00
 • Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg, samt Zoom-möte.
 • Program: 
  1. SU-covid: presentation av SU’s covid-register från första vågen. Hur hade man det? Hur mådde man efteråt och vad behövdes när man kom hem? Linda Ashman, leg fysioterapeut, med dr
  2. GOT-LOCO: hur mår personer i regionen efter sjukhusvård för covid? Hanna Persson, leg fysioterapeut, docent
  3. Första vågens sjukskrivning, mönster och historia – ett nationellt perspektiv. Annie Palstam, leg fysioterapeut, docent
  4. Upplevda symtom drygt 1 år efter sjukskrivning för covid i Sverige. Katharina Stibrant Sunnerhagen

Aktuell Zoom-länk för mötet mailas ut den 12 september.

Om Du vill vara med på det fysiska mötet och middagen föranmäl dig till info@goteborgslakaresallskap.se.