Denna webbplats vänder sig till läkare

Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap

Endokrinkirurgi

 • Datum: 21 september kl 18:00
 • Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg och Zoom.
 • Program: 
  »Neuroendokrina buktumörer – mångfacetterad cancer med hormonella utmaningar«
  Introduktion neuroendokrina buktumörer. Anna-Karin Elf, moderator
  Tunntarms-NET: klinik, tumörbiologi och translationell forskning. Erik Elias
  Kirurgi vid metastaserad pankreas-NET? Anders Thornell
  Alfablockad inför feokromocytomkirurgi – är det verkligen nödvändigt? Lisa Gunnesson
  Frågor och diskussion. Anna-Karin Elf

Aktuell Zoom-länk för mötet mailas ut den 19 september.

Om Du vill vara med på det fysiska mötet och middagen föranmäl dig till info@goteborgslakaresallskap.se