Denna webbplats vänder sig till läkare

Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap

  • Tid: 16 november kl 18:00.
  • Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg samt Zoom.

Sällskapets inre angelägenheter, val mm.
Ordförandes temakväll
Beroendemedicin – Olle Hagberg
»Varför super Jeppe?« – Hur kan vården hjälpa. Diagnostik och behandling av beroendesjukdomar.

Om Du vill vara med på det fysiska mötet och säkra en plats till middagen föranmäl dig gärna till info@goteborgslakaresallskap.se.
Middag: Huvudrätt, efterrätt, öl/vin/vatten/kaffe 250 kronor, betalas med kort på plats.
Aktuell Zoom-länk mailas ut den 14 november.