Denna webbplats vänder sig till läkare

Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap

  • Tid: 6 september kl 18.00.
  • Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg samt Zoom.

»Kolorektalcancerkirurgi i en ny epok« – moderator Eva Agenete

18.10-18.15. Kort introduktion om kolorektalsektionen SU/Östra. Visioner från vår nye sektionschef Dan Asplund.

18.15-18.30. Screening, SVF och incidens kolorektalcancer nationellt och internationellt – Jennifer Park

18.30-18.45. Kirurgi vid kolorektalcancer – vad är nytt? – Daniel Rydbeck

18.45-18.55. CRS och HIPEC – vad är framtiden? – Elinor Bexe Lindskog

18.55-19.10. Icke-kirurgisk behandling vid ändtarmscancer och framöver även koloncancer – Eva Agenete

19.10-19.25. Diskussion och frågor

Samkväm-middag, huvudrätt, efterrätt, öl/vin/vatten/kaffe 250 kr, betalas med kort på plats.

Om Du vill vara med på det fysiska mötet och säkra en plats till middagen föranmäl dig gärna till info@goteborgslakaresallskap.se

Aktuell Zoom-länk till mötet kommer att mailas ut 4 september.