Denna webbplats vänder sig till läkare

Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap

Medicinsk gastroenterologi & hepatologi – då, nu och i framtiden

  • Tid: 20 september kl 18:00
  • Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg samt Zoom.Moderator: Magnus Simrén, professor,
    ”Då” – Hasse Abrahamsson, professor emeritus,
    ”Nu” – Magnus Simrén, professor
    ”I framtiden” – Antonio Molinaro, Med dr, Specialistläkare,

Samkväm-middag, huvudrätt, efterrätt, öl/vin/vatten/kaffe 250 kr, betalas med kort på plats.

Om Du vill vara med på det fysiska mötet och säkra en plats till middagen föranmäl dig gärna till info@goteborgslakaresallskap.se