Denna webbplats vänder sig till läkare

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap. Årshögtid

Tid: 13 januari kl 18.00
Plats: Zoom-möte

1. 18.00-18.05 Ordföranden öppnar årshögtiden och hälsar Sällskapets ledamöter och gäster välkomna
2. 18.05-18.25 Sekreteraren har ordet
3. 18.25-18.55 Jan Westin och Helen von Sydow ger en parentation över medlemmar som gått bort under 2020
4. 18.55-19.15 Ordföranden föredrag ”Läkaresällskapet i Kristider”
5. 19.15-19.25 Ordföranden delar ut virtuellt diplom till Eva Haglind och Agnes Wold, nya hedersledamöter
6. 19.25-19.30 Ordförandens tack till ämbetsmän, nämnd och programansvariga för de insatser som de gjort  under året
7. Ordföranden avslutar mötet.

Aktuell Zoom-länk till ovanstående möte kommer att mailas ut till alla medlemmar i GLS måndagen den 11 januari.