Denna webbplats vänder sig till läkare

Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap – Bakteriologi

Tid & plats: 14 april kl 18.00, Zoom-möte

Bakteriologi, program:

  • Nytt om göteborgsbakterien (Neoerlichia mikurensis) – Christine Wennerås
  • Vad finns det i sjukhusets avlopp egentligen och ska det bekymra oss?  – Joakim Larsson/CF Flach
  • Hur farligt är det att ha resistenta bakterier i tarmen, egentligen? – Christina Åhrén

Aktuell zoom-länk till mötet mailas ut till alla medlemmar måndagen den 12 april.