Denna webbplats vänder sig till läkare

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap – cellbiologi

Tid och plats: 5 maj kl 18.00, Zoom-möte

Moderator: Claes Gustafsson, Institutionen för biomedicin

»Terapeutiska oligonukleotider – en nationell plattform för utveckling av en ny form av läkemedel vid Göteborgs universitet«

Aktuell zoomlänk för mötet kommer att mailas ut den 3 maj