Denna webbplats vänder sig till läkare

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap – Covid-19: Fertilitet, graviditet och förlossning

Västsvenska gyn

Tid och plats: 21 april kl 18.00 (Zoom-möte)
Föredragshållare:
Verena Sengpiel, docent, Ylva Carlsson, med dr, Ali Khatibi Esfangani, med dr, Panagiotis Tsiartis, med dr.
Samtliga vid avdelningen för obstetrik och gynekologi, institutionen för kliniska vetenskaper.

Aktuell zoomlänk för mötet kommer att mailas ut den 19 april