Denna webbplats vänder sig till läkare

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap: Gamla organ blir som nya – rekonditionering av organ inför transplantation

Tid och plats: 3 februari kl 18.00 (ZOOM-möte)
Transplantation, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Inledning – Per Lindnér, verksamhetschef
Hjärt och lungor – Andreas Wallinder, Öl
Lever – William Bennett, Doc
Njurar – Michael Olausson, Prof

Aktuell ZOOM-länk till ovanstående möte kommer att mailas ut till alla medlemmar i GLS måndagen den
1 februari