Denna webbplats vänder sig till läkare

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap – Handen och hjärnan i den digitala världen

Arvid Carlsson-föreläsning

Tid och plats: 28 april kl 18.00 (Zoom-möte)

Föredragshållare: Göran Lundborg, professor emeritus i handkirurgi, Lunds universitet

Aktuell zoomlänk för mötet kommer att mailas ut den 26 april.