Denna webbplats vänder sig till läkare

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap – kardiologi

Tid och plats: 3 mars kl 18.00 (Zoom-möte)

»Rätt medicin till rätt patient vid hjärtsvikt och kardiomyopati«

Program: Inledning – Gustav Smith, professor kardiologi, Sahlgrenska/Lund

Moderna behandlingsval vid kronisk hjärtsvikt – Charlotta Ljungman, docent, verksamhetschef kardiologi, Sahlgrenska

Hemodynamiskt styrd behandling vid hjärtsvikt – Oscar Braun, docent, enhetsansvarig kardiologi Lund

Etiologi-specifik behandling vid hjärtsvikt och kardiomyopati – Gustav Smith

Aktuell zoomlänk för mötet kommer att mailas ut den 1 mars.