Denna webbplats vänder sig till läkare

Onsdagsmöte, Göteborgs Läkaresällskap: Klinisk nutrition

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap: Klinisk nutrition. »Klinisk nutrition: från metabolic ward till metabolomics-några axplock av aktuell forskning om kost och hälsa«.

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Samkväm-middag 150 kr.

För att vara säker på en plats till supén föranmäl Dig gärna via info@goteborgslakaresallskap.se