Denna webbplats vänder sig till läkare

Onsdagsmöte, Göteborgs Läkaresällskap: Kolorektala polyper – Endoskopisk diagnostik och terapi

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap: Gastro-enterologi. »Kolorektala polyper – Endoskopisk diagnostik och terapi«. Föredragshållare: Tomasz Radomski, specialistläkare, Medicinkliniken SU/Östra.

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Samkväm-middag 150 kr.

För att vara säker på en plats till supén föranmäl Dig gärna via info@goteborgslakaresallskap.se