Denna webbplats vänder sig till läkare

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap. Medicinhistoria »Pestens år 1710«

Tid: 20 januari kl 18.00
Plats: Zoom-möte

Författaren och journalisten Magnus Västerbro som har skrivit boken »Pestens år. Döden i Stockholm 1710« och som skriver på en bok om pestens spridning i övriga landet.

Medlemmar i Göteborgs Läkaresällskap kan anmäla sig direkt till GLS på sedvanligt sätt. Övriga medlemmar i Medicinhistoriska föreningen som vill delta skall anmäla sig till Birgitta Patriksson med angivande av namn och e-mailadress snarast och senast den 10 januari. OBS! Anmäl dig endast på ett av ovanstående sätt!

Aktuell Zoom-länk till ovanstående möte kommer att mailas ut till alla medlemmar i GLS måndagen den 11 januari.