Denna webbplats vänder sig till läkare

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap – Neurologi

Neurologi: »Centrum för högspecialiserad epilepsisjukvård vid SU – för regionen, för Sverige och för Europa«.

Tid: Onsdagen den 11 september, kl 18.00.

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3.

Föredrag: »Varför Epilepsicentrum?« och »EpiCARE och Nationella riktlinjer« – Kristina Malmgren, seniorforskare/överläkare i neurologi, Neuroområdet, SU; »Barn med komplexa och ovanliga epilepsier« – Tove Hallböök, docent/överläkare i barnneurologi, DSBUS, SU; »Epilepsikirurgi – vad kan vi göra?« – Bertil Rydenhag, professor/överläkare i neurokirurgi, Neuroområdet, SU; »Epilepsikirurgi – hur går det för patientena?« – Anna Edelvi, överläkare i neurologi, Neuroområdet, SU.

Samkväm, middag 200 kr, för att vara säker på en plats till middagen föranmäl dig gärna info@goteborgslakaresallskap.se.