Denna webbplats vänder sig till läkare

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap: Nyheter inom Huvud & Halscancer från ÖNH-kliniken

Tid och plats: 27 januari kl 18.00 (ZOOM-möte)
Avdelningen för ÖNH-sjukdomar, Institutionen för Kliniska vetenskaper

Introduktion: Huvud och Halscancer i centrum inom ÖNH – Johan Hellgren, professor, avdelningschef
Metastaserande kutan hudcancer inom huvud-halsregionen 2002-2016 – Olle Jonasson, AT-läkare SU
Nytt kirurgiskt koncept/anatomi inside out – Transoral videoendoskompisk kirurgi – Magnus Niklasson, överläkare

Aktuell ZOOM-länk till ovanstående möte kommer att mailas ut till alla medlemmar i GLS måndagen den 25 januari.