Denna webbplats vänder sig till läkare

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap – »Psykisk hälsa och ohälsa – med och utan covid«

Tid och plats: 10 mars kl 18.00, Zoom-möte

Program:

  • Utvecklingen kring vården vid psykisk ohälsa och sjukdom nationellt och regionalt – trender på gott och ont. Lise-Lotte Risö Bergerlind, koncernstab hälso- och sjukvård, enheten Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, Team Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH)
  • Ungas psykiska hälsa – vad görs i VGR? Presentation av ett nytt utbud av insatser för barn och unga med psykisk ohälsa inom primärvården. Evelina Stranne, projektledare Ungas psykiska hälsa (UPH)
  • Vårdsamordnare för psykisk hälsa på VCT – ett forskningsprojekt som implementerats. Cecilia Björkelund, professor allmänmedicin

Aktuell zoomlänk för mötet kommer att mailas ut den 8 mars.