Denna webbplats vänder sig till läkare

Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap – Ryggmärgsskadevård

Datum: Onsdagen den 12 september, kl 18.00

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3

Neuro-rehab – föreläsningar om ryggmärgsskadevård 

»Vad innebär det att skada en ryggmärg och hur ser personen med skada ut?« (Tiina Rekand, gästprofessor)

»Centralisering av ryggmärgsskadevård” (Åsa Lundgren-Nilsson)

»Presentation av Ryggmärgsskadecentrum i Göteborg« (Gunilla Åhren)

»Kort om aktuell ryggmärgsforskning i Göteborg« (Katharina Stibrant Sunnerhagen)

För att vara säker på en plats till middagen föranmäl dig gärna info@goteborgslakaresallskap.se