Denna webbplats vänder sig till läkare

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap – Urologi

»Organiserad prostatacancertestning införs i VGR 2020,vad innebär det?«

Tid: Onsdagen den 18 september, kl 18.00.

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3.

Föredrag: »Behövs verkligen screening för prostatacancer?« – Jonas Hugosson; »Vilka slutsatser kan dras av genomförda screeningstudier?« – Rebecka Godtman; »Hur har frågan om prostatacancer screening hanteras av SoS och övriga myndigheter?« – Ola Bratt; »Hur ser planen ut för Västra Götalandsregionen?« – Thomas Björk Eriksson; »Vad innebär organiserad prostatacancertestning för sjukvården?« – Maria Frånlund.

Samkväm, middag 200 kr för att vara säker på en plats till middagen föranmäl dig gärna info@goteborgslakaresallskap.se.