Denna webbplats vänder sig till läkare

Onsdagsmöte Göteborgs läkarsällskap: Pehr Dubbföreläsning och julbord

Vad hände och vart är vi på väg? Reflektioner kring covid-19-pandemin.

  • Tid: 7 december kl 18.00.
  • Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Föredragshållare: Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar, Göteborgs universitet och överläkare vid infektionskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Föranmälan nödvändig, senast 2 december till info@goteborgslakaresallskap.se. Julbord 375 kr, betalas på plats.